Odkrywaj region świętokrzyski z licencjonowanymi przewodnikami PTTK

Region świętokrzyski to miejsce, gdzie na niewielkim obszarze spotkasz się ze światem baśni i legend, poznasz jego bogatą historię i niezwykłe osobliwości środowiska przyrodniczego. Posiadamy bazę wykwalifikowanych przewodników świętokrzyskich, którzy pomogą Tobie ułożyć plan zwiedzania i pokażą dlaczego w Świętokrzyskiem warto zatrzymać się na dłuższą chwilę. Zapoznaj się z propozycjami wycieczek lub zaproponuj własną. Do zobaczenia na szlaku!

Propozycje wycieczek

Staropolski Okręg Przemysłowy

Staropolski Okręg Przemysłowy jest to najstarszy i aż do końca XIX wieku największy na ziemiach polskich rejon górniczo-hutniczy, obejmujący obszar międzyrzecza Wisły, Pilicy i Nidy. Znajdowały się tam bogate złoża surowców mineralnych, zwłaszcza rud żelaza i metali nieżelaznych. Istotne znaczenie miała też obfitość lasów oraz dostarczających energii wodnej rzek.

Samsonów – pozostałości zakładu wielkopiecowego

Huta „Józef”, zakład położony nad rzeką Bobrzą ruszył 1823 r. Produkowano w niej stal z  przeznaczeniem głównie na potrzeby wojskowe. W czasie trwania powstania styczniowego zakład dostarczał broń powstańcom za co został spalony przez Rosjan w 1866 r. Do dziś możemy podziwiać wyraźnie czytelne wyobrażenie formy i skali XIX-wiecznej huty.

Bobrza

Zaprojektowana z rozmachem lecz nigdy nie ukończona. Pozostałości zakładu wielkopiecowego, którego budowę przerwała powódź w 1828 r. Ostateczny kres wielkiej inwestycji w planie uprzemysłowienia Królestwa Polskiego S. Staszica, położył wybuch powstania listopadowego.

Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi

Dawna pudlingarnia i walcownia z XIX wieku. Największy zakład Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego z olbrzymim metalowym kołem napędowym o średnicy 8,75 m!

Kuźniaki

Ta charakterystyczna kamienna budowla to najłatwiej dostrzegalna w krajobrazie pamiątka po XVIII-wiecznym zakładzie przemysłowym, rozebranym na początku XX wieku.

Szaleniec z Maleńca – Muzeum Techniki
Ponad 200-letni Zabytkowy Zespół Walcowni i Gwoździarni zlokalizowany nad rzeką Czarną w niewielkiej miejscowości Maleniec. Doskonale zachowany zakład wygląda tak, jakby przed chwilą opuścili go pracownicy, udając się na krótką przerwę.

Końskie
– kościół Św. Mikołaja

– zespół pałacowo – parkowy (skrzydła pałacowe wraz z pawilonami, glorietta, świątynia grecka, oranżeria egipska, altana, kapliczka, „domek wnuczętów”, ogrodzenie wraz z basztami oraz sam park z zabytkowym drzewostanem)

Stara Kuźnica

Najdłużej pracująca kuźnica w powiecie koneckim z wyposażeniem sięgającym I poł. XIX wieku!

Czas zwiedzania

~7 h

Bilety (suma)

26/31 zł/os.

Wycieczka

1-dniowa

Kielce i okolice

Kielce – dawne miasto biskupów krakowskich

– Centrum Geoedukacji – udział w prelekcji na temat geologii Gór Świętokrzyskich, lot w kapsule czasu;  kino 5D *

– kościół św. Wojciecha przy ul. Bodzentyńskiej

– rynek

– Katedra p.w. Najświętszej Maryi Panny,

– Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

Kadzielnia – nieczynny kamieniołom wapienia z przepięknie wkomponowanym amfiteatrem

jaskinie na Kadzielni (Jaskinia Odkrywców, Prochownia, Szczelina)*

Jaskinia Raj*

 jedna z najbardziej urokliwych polskich jaskiń z cudownymi formami krasu podziemnego

Chęciny

 zespół Klasztorny Franciszkanów,

zabytkowa kamienica „Niemczówka”

synagoga

kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja

ruiny zamku z XIV w.

Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim*

– wystawa pt. „Człowiek- niezwykła maszyna”

Tokarnia

 Muzeum Wsi Kieleckiej


* obowiązuje rezerwacja

 

Czas zwiedzania

~8 h

Bilety (suma)

43/69 zł/os.

Wycieczka

1-dniowa

Miasto królewskie

Miasto, w którym niepowtarzalne krajobrazy przenikają się z licznymi zabytkami i pomnikami kultury jest znane także dzięki kręconemu tutaj serialowi „Ojciec Mateusz”. Wybierając się do Sandomierza poczuć możemy atmosferę średniowiecznych dziejów, gdyż spacer jego dawnymi uliczkami jest niczym podróż w czasie.

Brama Opatowska 

Główny zabytek Sandomierza, jedna z niegdyś czterech bram wchodzących w kompleks murów obronnych miasta. Wniesiona z fundacji króla Kazimierza Wielkiego w 1362 r.

Podziemna Trasa Turystyczna 

Podziemna Trasa Turystyczna poprowadzona jest pod 8 kamienicami znajdującymi się przy ulicach Opatowskiej, Oleśnickich i Bartolona oraz pod Rynkiem. Jej długość wynosi 470 m i obejmuje 34 komory na różnych poziomach.

Zabudowa rynku i okolic

W stojącej w runku kamienicy Oleśnickich w 1570 r. doszło do podpisania tzw. „zgody sandomierskiej” pomiędzy przedstawicielami polskich luteran, kalwinów i braci czeskich.

Przejście przez „Ucho Igielne” i spacer Wąwozem Świętojakubskim

Jedyna zachowana furta, spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie murów obronnych. Przez furtę komunikowali się z sobą bracia z dwóch klasztorów dominikańskich; jednego położonego poza murami miasta i drugiego wewnątrz murów obronnych.

Kościół Św. Jakuba

Jest on jednym z najstarszych kościołów w Polsce, w całości wzniesionym z cegły. Do jego wnętrza wejdziecie przez zdobiony w stylu romańskim portal, który stanowi jeden z symboli Sandomierza, Bramę Niebios.

Wąwóz Królowej Jadwigi

Wąwóz o długości ok. 500 m powstał poprzez erozję wodną w miękkiej skale lessowej. Jego strome zbocza, miejscami osiągają nawet 10 m wysokości, a pochylające się ku sobie gałęzie rosnących po obu
stronach drzew tworzą nietypowe sklepienie tunelu.

Rejs statkiem po Wiśle 

Dolina Wisły w rejonach Sandomierza jest szczególnie urokliwa. Bogata roślinność, siedliska dzikiego ptactwa dają okazję do kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Zamek Królewski

Kazimierz Wielki postanowił wykorzystać miejsce dawnego grodu pod budowę murowanego zamku.
W 1656 r. w wyniku wojny polsko – szwedzkiej większość zamku uległa zniszczeniu. Z inicjatywy króla Jana III Sobieskiego forteca została przebudowana w wolnostojący budynek typu pałacowego.

Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

Gotycka świątynia została wzniesiona w XIV w. dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego. Na miejscu, gdzie stoi dziś katedra, w X i XI wieku znajdował się drewniany kościół p.w. Św. Mikołaja, rozebrany pod koniec XI w. Jeden z kościołów „serii baryczkowskiej” jakie możemy spotkać w regionie świętokrzyskim.

Dom Długosza 

W 1476 r. z fundacji kanonika sandomierskiego został wybudowany Dom Długosza. Powstał on dla księży mansjonarzy i wikariuszy tutejszej kolegiaty.

Collegium Gostomianum

Collegium Gostomianum jest jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce. Ufundowane w 1602 r. przez wojewodę poznańskiego i kasztelana sandomierskiego Hieronima Gostomskiego do dziś zachowało swój pierwotny układ przestrzenny, dekorację sklepień oraz oryginalną klatkę schodową.

Czas zwiedzania

~8 h

Bilety (suma)

24/36 zł/os.

Wycieczka

1-dniowa

W geologicznym raju

Kielce 

– Centrum Geoedukacji – udział w prelekcji na temat geologii Gór Świętokrzyskich, lot w kapsule czasu;  kino 5D *

– rezerwat natury nieożywionej „Wietrznia” im. Zbigniewa Rubinowskiego

Kadzielnia – nieczynny kamieniołom wapienia z przepięknie wkomponowanym amfiteatrem

jaskinie na Kadzielni (Jaskinia Odkrywców, Prochownia, Szczelina)*

rezerwat natury nieożywionej „Ślichowice” im. Jana Czarnockiego

rezerwat krajobrazowy „Karczówka”, dawne miejsce intensywnej eksploatacji rudy ołowiu

Jaskinia Raj* 

 jedna z najbardziej urokliwych polskich jaskiń z cudownymi formami krasu podziemnego

Chęciny

– Góra Zamkowa,

– rezerwat przyrody „Góra Zelejowa”

– rezerwat skalny „Góra Rzepka”

Miedzianka

– Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego

– wejście na wapienną grań Góry Miedzianki


* obowiązuje rezerwacja

Czas zwiedzania

~8 h

Bilety (suma)

20/27 zł/os.

Wycieczka

1-dniowa

Sławy regionu

Kielce
– zwiedzanie Muzeum Stefana Żeromskiego
Strawczyn

– miejsce urodzenia Stefana Żeromskiego, upamiętnione obeliskiem

Oblęgorek

– Muzeum biograficzne H. Sienkiewicza, urządzone w pałacu, który noblista w dziedzinie literatury, otrzymał  od narodu polskiego w darze za twórczość

Wólka Kłucka

Kołłątajówka – pałac Kołłątajów w Wólce Kłuckiej
Skarżysko Kamienna

– miasto związane z postaciami: Leopolda Staffa i ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

Suchedniów

– miejscowość związana z Janem Gajzlerem i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim

Michniów

– Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Św. Katarzyna

– Kapliczka Żeromskiego

– źródełko św. Franciszka,

– Klasztor i kościół ss. Bernardynek

Ciekoty

– centrum edukacyjne „Szklany Dom”

– dworek Stefana Żeromskiego

 

Czas zwiedzania

~8 h

Bilety (suma)

12/24 zł/os.

Wycieczka

1-dniowa

Łysogóry

Sabat Krajno

To idealne miejsce do nauki historii i geografii dla najmłodszych. Możmy zobaczyć miniatury największych atrakcji turystycznych świata takich jak: Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, Piramida Cheopsa,  Opera w Sydney, Krzywa Wieża w Pizie, World Trade Centre i wiele innych.

Święta Katarzyna
– kościół i klasztor ss. bernardynek,
– kapliczka Żeromskiego,
– źródełko Św. Franciszka – teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Łysica – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich
– wejście na Łysicę – 612 m n.p.m.

Osada średniowieczna w Hucie Szklanej

Miejsce, w którym poznasz codzienne życie ludzi żyjących we wczesnym średniowieczu, ich kulturę, obrzędy, tradycję i wierzenia. Animatorzy przybliżą Tobie na czym polegała m.in. praca garncarza, rymarza, bartnika czy zielarki.

Św. Krzyż – Łysa Góra (595 m n.p.m)
– platforma widokowa na słynne świętokrzyskie gołoborza – gruzowiska skalne pokrywające częściowo północny stok pasma głównego Gór Świętokrzyskich *
– muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
– bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
– krużganki klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
– kaplica Oleśnickich, w której znajdują się relikwie Krzyża Świętego
– muzeum Misyjne Ojców Oblatów,
– krypty ze spoczywającym w nich Jeremim Wiśniowieckim **
– istnieje również możliwość wejścia na taras widokowy odbudowanej wieży kościelnej zniszczonej przez Austriaków w 1914 r. ***
– zejście Drogą Królewską do Nowej Słupi, miejscowości odbywania się corocznych Dymarek Świętokrzyskich
– muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. prof. Mieczysława Radwana ****


*  wstęp na platformę widokową – 3,5/7 zł os.
**  wstęp do krypt – 2 zł/os.
*** wejście na wieżę kościelną – 5zł/os.
**** wstęp do muzeum – 3/6 zł os.

Czas zwiedzania

~8 h

Bilety (suma)

40 zł/52 zł/os.

Wycieczka

1-dniowa

Wypełnij formularz lub zadzwoń
grupa wiekowa*